fbpx
IMPLANTOLOGIJA

IMPLANTOLOGIJA

IMPLANTOLOGIJA

| ŠTA SU IMPLANTI?

Jedan od najvećih pomaka u stomatologiji u poslednjih 50 godina predstavljaju zubni implanti. Evolucija zubnih (dentalnih) implanata traje nešto više od pola veka. Poslednjih 30 godina zubni implanti u obliku korena zuba su postali “zlatni standard” u nadoknadi nedostajućih zuba.

Zubni implant predstavlja jednu vrstu šrafa koji se ugrađuje u viličnu kost i služi kao zamena za zub koji nedostaje tj. njegov korenski deo. Zubni implanti se izrađuju najčešće od titanijuma, metala koji je biokompatibilan i ne izaziva alergije. Visoka biokompatibilnost i mogućnost osteointegracije (srastanja sa kosti) je upravo razlog zbog kojeg je materijal za zubne implante isti kao i materijal od kojeg se izrađuju proteze za kuk ili koleno.

U Crown Dental klinici ugradnju zubnih implanata vršimo po najvišim svetskim standardima, koristeći materijale renomiranih svetskih proizvođača. Kontinuirana edukacija na polju zubnih implanata i najviši standardi prakse omogućavaju nam da Vam pruzimo najviši nivo kvaliteta usluge.

| TIPOVI UGRADNJE

U Crown Dental klinici ugradnju zubnih implanata vršimo po najvišim svetskim standardima, koristeći materijale renomiranih svetskih proizvođača. Kontinuirana edukacija na polju zubnih implanata i najviši standardi prakse omogućavaju nam da Vam pruzimo najviši nivo kvaliteta usluge.

U Crown Dental klinici ugradnju zubnih implanata vršimo po najvišim svetskim standardima, koristeći materijale renomiranih svetskih proizvođača. Kontinuirana edukacija na polju zubnih implanata i najviši standardi prakse omogućavaju nam da Vam pruzimo najviši nivo kvaliteta usluge.

| PROCEDURA UGRADNJE IMPLANTA

Period oporavka je kratak i prolazi bez komplikacija. Naši pacijenti se najčešće u istom danu vraćaju svakodnevnim aktivnostima.

Sama ugradnja zubnog implanta u Crown Dental klinici predstavlja rutinsku proceduru koja se može raditi u lokalnoj anesteziji kao i u svesnoj sedaciji. Hirurška procedura ugradnje zubnog implanta traje 15 minuta i potpuno je bezbedna i bezbolna. Nakon ugradnje zubnih implantata period čekanja na osteointegraciju (srastanje sa kosti) je između 3 i 6 meseci. Kada se zubni implantati integrišu, na njih se postavljaju krunice i ta procedura traje od 5 do 14 dana u zavisnosti od broja krunica.

Ovakva vrsta nadoknade zuba predstavlja najbolju imitaciju prirode i pruža najveći komfor za pacijenta. Implanti su najbolje rešenje kod nedostatka jednog, više ili svih zuba u jednoj ili obe vilice. Oni mogu služiti kao potpora (nosač) za fiksno (krunice i mostovi) ili mobilno (proteze na implantima) protetsko rešenje.

| VRSTE ZUBNIH IMPLANATA

Najčešće korišćena vrsta zubnog implanta je dvofazni zubni implant. Radi se o dva odvojena dela: zubni implant - šraf koji se ugrađuje u kost i suprastruktura - deo na koji je veza između zubnog implanta i krunice. Oba dela su najčešće izrađena od titanijuma ali postoje i bezmetalne suprastrukture izrađene od cirkonijuma koje se koriste za izradu bezmetalnih krunica na implantima. Tip suprastrukture koji će se koristiti zavisi od indikacije.

ZAKAŽITE PREGLED