fbpx
PARADONTOLOGIJA

PARADONTOLOGIJA

PARADONTOLOGIJA

| PARADENTOPATIJA

Parodontopatija je progresivna i degenerativna bolest potpornog aparata zuba koja kao krajnji rezultat ima klimanje zuba i njihov gubitak. Glavni faktor za razvijanje parodontopatije je dentalni plak (zubne naslage) kao i mikroorganizmi koji se u njemu razmnožavaju. Plak sa bakterijama prouzrokuje zapaljenje gingive(desni) koje se daljim napredovanjem širi na okolna potporna tkiva.

Faktori koji utiču na prognozu paradentopatije su: 1.Količina izgubljene kosti 2.Ugroženost susednih zuba 3.Brzina i tip destrukcije kosti 4.Položaj i značaj zuba u zubnom nizu 5.Opšte zdravlje i starost bolesnika 6.Oblik i dužina korena zuba 7.Labavljenje zuba

Napredovanjem zapaljenja uočava se ogoljenje vrata, zatim korena zuba(povlačenje desni), rasklaćenje i migracija zuba i kao krajnja faza ovog oboljenja-gubitak zuba. Od prvih simpotoma se javlja crvenilo i krvarenje gingive. Gingiva je uvećana i formira džep u koji se dodatno taloži dentalni plak. Ukoliko se ovo stanje ne primeti i ne leči na vreme, džepovi postaju sve dublji, bakterija ima sve više i destrukcija potpornog tkiva zuba je sve izraženija.

Terapija parodontopatije je najuspešnija u prvoj fazi ovog oboljenja tj. kada se uočavaju otok,crvenilo i krvarenje gingive(desni). Terapija podrazumeva eliminaciju dentalnog plaka i obuku o održavanju oralne higijene.  

U svim drugim slučajevima(razgradnja koštanog tkiva) cilj terapije je zaustavljanje procesa destrukcije ili usporavanje istog. Ovaj vid terapije podrazumeva eliminaciju tvrdih zubnih naslaga i dentalnog plaka, kiretaža džepova,ispiranje džepova i aplikacija lekova u džep, kao i hirurške metode eliminacije parodontalnog džepa.

| GINGIVITIS

Upala desni koja je načešće posedica neadekvatne oralne higijene i javlja se kod većine pacijenata. Zdrava gingiva se opisuje kao svetloružičasta, sitnozrnaste strukture koja ne krvari na dodir. Kod gingivitisa su desni crvene boje, glatke i naduvene. Krvare na dodir. Osnovnvi uzročnik ovog oboljenja je dentalni plak. Dentalni plak je organska naslaga koja se formira i akumulira na gingivi i zubima i naseljena je brojnim mikroorganizmima. Lečenje upale desni se zasniva na pravilnoj oralnoj higijeni što podrazumeva adekvatnu tehniku pranja zuba, preporučuje se mekša četkica radi masaže desni i ispiranje usta odgovarajućim oralnim antisepticima. Upotreba interdentalnog konca i četkica je takođe poželjna.

| REŽANJ OPERACIJA

Režanj operacija je hirurška metoda koja se primenjuje u uznapredovalom stadijumu parodontopatije. Ona se primenjuje kada ni jedna od manje invazivnih metoda ne mogu da se primene kao terapijska mera. Režanj operacija podrazumeva odizanje desni pacijenta, radikalno uklanjanje patološki izmenjenog vezivnog tkiva parodoncijuma (potpornog aparata zuba) i eliminacija subgingivalnih čvrstih naslaga sa kosti specijalnim instrumentima.

Ako se uočava veći gubitak koštanog tkiva, preporučuje se aplikovanje veštačke kosti i membrane kako bi došlo do nadoknade izgubljene kosti. Treba napomenuti da nivo kosti nije moguće u potpunosti nadoknaditi i vratiti na nivo koji je postojao pre nastanka problema, ali dobijate mogućnost da zaustavite njeno dalje propadanje.

| GINGIVEKTOMIJA

’Gummy smile’ je engleski naziv za osmeh kod koga se izrazito vide desni. Ovaj estetski problem se danas rešava veoma lako. Obično, kod ’gummy smile’ situacije, veliki zubi izgledaju sitno jer ih desni pokrivaju i često postoje dijasteme (razmak između dva centralna sekutića).

U ovakvim slučajevim, okolni višak desni se intervencijom koja traje relativno kratko uklanja. Ta procedura se naziva se gingivektomija. Pacijent izlazi iz ordinacije nasmejan, jer je rezultat odmah vidljiv. Desnima treba nekoliko dana da se potpuno smire i naravno, obavezno je održavanje oralne higijene na šta će i lekar skrenuti pažnju.

| POVLAČENJE DESNI

Povlačenje desni se definiše kao pomeranje ivice gigive apikalno odnosno u pravcu korena zuba. Nastaje kao posledica destrukcije vezivnog tkiva gingive. Povlačenje desni u parodontopatiji može se ispoljiti kao lokalizovano ili kao generalizovano. Povlačenje desni uz ogoljavanje korena zuba se klinički najčešće ispoljava na spoljim površinama donjih sekutića i očnjaka kao i na unutrašnjim površinama gornjih prvih kutnjaka. Kod generalizovanog tipa, zahvata gingivu u regiji svih ili skoro svih zuba.

Zapaljenje u gingivi je najznačajniji faktor koji dovodi do povlačenja desni. Povlačenju gingive doprinose anomalije gingive(tanka gingiva, mukogingivalne anomalije…), urođene anomalije alveolarne kosti, ortodontske anomalije(malpozicije zuba) kao i gruba manipulacija četkicom.

Povlačenje desni ne podrazumeva samo gubitak mekih tkiva već vremenom dolazi do gubitka koštanog tkiva. Još jedan od uzroka povlačenja desni jeste okluzalna trauma. Okluzalna trauma se definiše kao patološki kontakt pojedinih zuba a da pri tome ostali zubi nisu u kontaktu prilikom zatvaranja usta. Ti zubi trpe veća opterećenja (trauma). Zbog ovakvog nepravilnog opterećenja dolazi do oštećenja desni i destrukcije kosti oko opterećenog zuba.

Lečenje povlačenja desni podrazumeva uklanjanje faktora koji su doveli do nje: selektivno brušenje zuba u traumatskoj okluziji, rešiti ortodontski nepravilan položaj zuba, zameniti loše protetske radove, hirurški korigovati anomalije mekih tkiva i naravno – pravilna oralna higijena se podrazumeva. 

| ENDODONCIJA

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi morfologijom, fiziologijom i patologijom zubne pulpe i okolnog zubnog tkiva. Endodoncija je mikrohirurški zahvat čiji je osnovni cilj očuvanje obolelog zuba ili barem njegovog korena i da mu se odgovarajućim restaurativnim ili protetskim zahvatima vrati estetska i fiziološka funkcija. Najčešći uzrok zapaljenja pulpe je karijes.

Karijes zuba koji je uznapredovao, odnosno doveo do kontaminacije pulpe mikroorganizmima, dovodi do njenog propadanja(upala živca). Bol koji se pri tome javlja može biti kratak ili dug, oštar ili pulsirajući i može biti praćen otokom okolnog tikva i zadahom. Zubi su osetljivi na perkusiju (kuckanje). Naravno bol kao simptom može i izostati iako postoji infekcija zubne pulpe.

Kvalitetan endodontski tretman podrazumeva pravilnu dijagnostiku,eliminaciju inficirane pulpe,potpuno mehaničko čišćenje kanala, kao i adekvatno trodimenzionalno punjenje kanala odgovarajućim materijalima. Ovim se omogućava eliminacija mikroorganizama i njihovih toksina iz kanala korena, ali se i čuva kanalski sistem od njihovog novog ili ponovnog naseljavanja.

ZAKAŽITE PREGLED