fbpx

CENOVNIK STOMATOLOških usluga

Pregled i konsultacija Besplatno
ORALNA HIRURGIJA CENA
Rutinsko vađenje zuba 20€
Komplikovano vađenje zuba 30€
Vađenje impaktiranog umnjaka 100€
Vađenje impaktiranog očnjaka 100€
Resekcija zuba 100€
Cistektomija 100€
Incizija abscesa 10€
Apikotomija 100€
Resekcija frenuluma 100€
Augmentacija grebena (jednostrano) 400€
Sinus lift 800€
Implant dvofazni (Neodent by Straumann) 390€
Implant dvofazni (Straumann) 490€
PARADONTOLOGIJA CENA
Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba 20€
Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu) 10€
Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža) 20€
Hirurško lečenje parodontopatije - Widmanova operacija po zubu, (ugradnja veštačke kosti i membr 35€
Gingivektomija (po zubu) 30€
Parodontološki tretman po vilici 35€
BOLESTI ZUBA CENA
Kompozitni ispun- jednopovršinski 20€
Kompozitni ispun- dvopovršinski 25€
Incizija abscesa Kompozitni ispun tropovršinski 30€
Vitalna ili mortalna ekstripacija jednokorenog zuba 35€
Vitalna ili mortalna ekstripacija dvokorenog zuba 45€
Vitalna ili mortalna ekstripacija trokorenog zuba 55€
Aplikacija leka 5€
Okuzalni splint (bruksizam, sportisti) 70€
PROTETIKA CENA
Metalokeramička krunica 100€
Metalokeramička krunica na implantatima 120€
Bezmetalna keramička krunica 180€
Bezmetalna keramička krunica na implantatima 200€
Livena nadogradnja 50€
Fiberglas nadogradnja 50€
Privremeni most po članu 20-25€
Parcijalna akrilatna proteza 160€
Totalna proteza 250€
Parcijalna skeletirana proteza 390€
Direktno podlaganje proteza 30€
Indirektno podlaganje proteza 50€
Reparatura proteze 50€
Proteza na implantatima 800€
ESTETSKA STOMATOLOGIJA CENA
Lasersko beljenje zuba 150€
Kućno beljenje zuba 150€
Faseta od kompozita 50€
Viniri 250€
DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA CENA
Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene 10€
Zalivanje fisura 10€
Ekstrakcija mlečnog zuba 10€
Florizacija zuba 20€
Plomba na mlečnom zubu 10€
Ekstrakcija mlečnog zuba 10€
ORTOPEDIJA VILICA CENA
Mobilni aparat po vilici 350€
Fiksni aparat po vilici 800€
Estetski fiksni aparat po vilici 1000€
M aligner po foliji 100€
Retencioni aparat 150€
Modifikacija mobilnog aparata 30€
HIJALURON CENA

ZAKAŽITE PREGLED