Implantologija

Šta su implanti?

Jedan od najvećih pomaka u stomatologiji u poslednjih 50 godina predstavljaju zubni implanti. Evolucija zubnih (dentalnih) implanata traje nešto više od pola veka. Poslednjih 30 godina zubni implanti u obliku korena zuba su postali "zlatni standard" u nadoknadi nedostajućih zuba.

Zubni implant predstavlja jednu vrstu šrafa koji se ugrađuje u viličnu kost i služi kao zamena za zub koji nedostaje tj. njegov korenski deo. Zubni implanti se izrađuju najčešće od titanijuma, metala koji je biokompatibilan i ne izaziva alergije. Visoka biokompatibilnost i mogućnost osteointegracije (srastanja sa kosti) je upravo razlog zbog kojeg je materijal za zubne implante isti kao i materijal od kojeg se izrađuju proteze za kuk ili koleno.

U Crown Dental klinici ugradnju zubnih implanata vršimo po najvišim svetskim standardima, koristeći materijale renomiranih svetskih proizvođača. Kontinuirana edukacija na polju zubnih implanata i najviši standardi prakse omogućavaju nam da Vam pruzimo najviši nivo kvaliteta usluge.

Tipovi Ugradnje

Postoje dve vrste procedura ugradnje implanta. Standardna implantacija, gde se zubni implant ugrađuje na mesto nedostajućeg zuba i imedijatna implantacija, gde se zubni implant ugrađuje odmah (ili do 7 dana) nakon vađenja zuba.

Prednosti imedijatne implantacije su skraćeno vreme čekanja na krunicu i povoljniji koštani uslovi, jer se ovom procedurom maksimalno koristi raspoloživa kost i sprečava njena resorpcija nakon vađenja. Pacijentima je lagodnije jer se cela procedura završava u jednoj poseti i vreme čekanja na krunicu se skraćuje na pola.

Procedura Ugradnje Implanta

Period oporavka je kratak i prolazi bez komplikacija. Naši pacijenti se najčešće u istom danu vraćaju svakodnevnim aktivnostima.

Sama ugradnja zubnog implanta u Crown Dental klinici predstavlja rutinsku proceduru koja se može raditi u lokalnoj anesteziji kao i u svesnoj sedaciji. Hirurška procedura ugradnje zubnog implanta traje 15 minuta i potpuno je bezbedna i bezbolna. Nakon ugradnje zubnih implantata period čekanja na osteointegraciju (srastanje sa kosti) je između 3 i 6 meseci. Kada se zubni implantati integrišu, na njih se postavljaju krunice i ta procedura traje od 5 do 14 dana u zavisnosti od broja krunica.

Ovakva vrsta nadoknade zuba predstavlja najbolju imitaciju prirode i pruža najveći komfor za pacijenta. Implanti su najbolje rešenje kod nedostatka jednog, više ili svih zuba u jednoj ili obe vilice. Oni mogu služiti kao potpora (nosač) za fiksno (krunice i mostovi) ili mobilno (proteze na implantima) protetsko rešenje.

VRSTE ZUBNIH IMPLANATA

Najčešće korišćena vrsta zubnog implanta je dvofazni zubni implant. Radi se o dva odvojena dela: zubni implant - šraf koji se ugrađuje u kost i suprastruktura - deo na koji je veza između zubnog implanta i krunice. Oba dela su najčešće izrađena od titanijuma ali postoje i bezmetalne suprastrukture izrađene od cirkonijuma koje se koriste za izradu bezmetalnih krunica na implantima. Tip suprastrukture koji će se koristiti zavisi od indikacije.

Zakažite pregled

Pozovite nas