CenovnikStomatoloških usluga

Pregled i konsultacija Besplatno
Oralna hirurgija Cena
Rutinsko vađenje zuba 20 €
Komplikovano vađenje zuba30 €
Vađenje impaktiranog umnjaka100 €
Vađenje impaktiranog očnjaka100 €‚
Resekcija zuba100 €
Cistektomija100 €
Incizija abscesa10 €
Apikotomija100 €
Resekcija frenuluma100 €
Augmentacija grebena (jednostrano)400 €
Sinus lift800 €
Implant dvofazni (Neodent by Straumann)390 €*
Implant dvofazni (Straumann)490 €
Parodontologija Cena
Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba20 €
Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu)10 €
Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža)20 €
Hirurško lečenje parodontopatije - Widmanova operacija po zubu, (ugradnja veštačke kosti i membr35 €*
Gingivektomija (po zubu)30 €
Parodontološki tretman po vilici 35 €
Bolesti zuba Cena
Kompozitni ispun- jednopovršinski20 €
Kompozitni ispun- dvopovršinski25 €
Incizija abscesa Kompozitni ispun tropovršinski30 €
Vitalna ili mortalna ekstripacija jednokorenog zuba30 €
Vitalna ili mortalna ekstripacija dvokorenog zuba40 €
Vitalna ili mortalna ekstripacija trokorenog zuba50 €
Aplikacija leka5 €
Okuzalni splint (bruksizam, sportisti)70 €
Protetika Cena
Metalokeramička krunica80 €*
Metalokeramička krunica na implantatima100 €*
Bezmetalna keramička krunica170 €*
Bezmetalna keramička krunica na implantatima190 €*
Livena nadogradnja50 €
Fiberglas nadogradnja50 €
Privremeni most po članu10-20 €
Parcijalna akrilatna proteza160 €
Totalna proteza250 €
Parcijalna skeletirana proteza390 €
Direktno podlaganje proteza30 €
Indirektno podlaganje proteza50 €
Reparatura proteze50 €
Proteza na implantatima800 €*
Estetska Stomatologija Cena
Lasersko beljenje zuba150 €*
Kućno beljenje zuba150 €*
Faseta od kompozita50 €
Viniri250 €
Dečija i preventivna stomatologija Cena
Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene10 €
Zalivanje fisura10 €
Ekstrakcija mlečnog zuba10 €
Florizacija zuba20 €
Plomba na mlečnom zubu10 €
Ekstrakcija mlečnog zuba10 €
Ortopedija vilica Cena
Mobilni aparat po vilici350 €
Fiksni aparat po vilici800 €*
Estetski fiksni aparat po vilici1000 €
M aligner po foliji 100 €
Retencioni aparat150 €
Modifikacija mobilnog aparata 30 €
hijaluron Cena

Zakažite pregled

Pozovite nas